Zakon o oznakama geografskog porekla

Homonimni nazivi

Član 6

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Ako su nazivi dva ili više mesta odakle proizvod potiče identični, ili gotovo identični u pisanom ili izgovorenom obliku (homonimni nazivi), zaštita takvih geografskih naziva biće priznata svim zainteresovanim licima koja ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom, na osnovu principa pravednog i ravnopravnog tretiranja proizvođača na tržištu i istinitog obaveštavanja potrošača, osim kada to može da izazove zabunu u javnosti o tačnom geografskom poreklu proizvoda.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »