Zakon o oznakama geografskog porekla

Obezbeđenje dokaza

Član 76

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Na zahtev lica koje učini verovatnim da je registrovano ime porekla, odnosno geografska oznaka povređena, odnosno da može da dođe do takve povrede, ili da postoji opasnost od nastanka neotklonjive štete, kao i da postoji opravdana sumnja da će dokazi o tome biti uništeni ili da će ih kasnije biti nemoguće pribaviti, sud može pristupiti obezbeđenju dokaza bez prethodnog obaveštenja ili saslušanja lica od koga se dokazi prikupljaju.

Obezbeđenjem dokaza u smislu stava 1. ovog člana smatra se pregled prostorija, vozila, knjiga, dokumenata, kao i zaplena predmeta, ispitivanje svedoka i veštaka.

Licu od koga se dokazi prikupljaju sudsko rešenje o određivanju privremene mere radi obezbeđenja dokaza biće uručeno u trenutku prikupljanja dokaza, a odsutnom licu čim to postane moguće.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »