Zakon o oznakama geografskog porekla

II. POSTUPAK ZAŠTITE

Zaštita oznaka geografskog porekla

Član 9

  « Prethodni član     Sledeći član »  

U prvom stepenu pravna zaštita oznaka geografskog porekla ostvaruje se u upravnom postupku koji vodi organ državne uprave nadležan za poslove intelektualne svojine (u daljem tekstu: organ nadležan za poslove intelektualne svojine).

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »