ZAKON o vodama

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet uređenja

Član 1

  Sledeći član »  

Ovim zakonom uređuje se

• pravni status voda, • integralno upravljanje vodama, • upravljanje vodnim objektima i vodnim zemljištem, • izvori i način finansiranja vodne delatnosti, • nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, • kao i druga pitanja značajna za upravljanje vodama.
Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
Sledeći član »