ZAKON o vodama

Obaveza zaštite voda od zagađivanja sa plovnih objekata

Član 102

  « Prethodni član     Sledeći član »  

U luci, pristaništu, marini i zimovniku moraju biti postavljeni uređaji za preuzimanje otpadnih mineralnih ulja, uljnih smeša, otpadnih voda i drugih otpadnih materija sa plovnih objekata, u skladu sa posebnim zakonom.

Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »