ZAKON o vodama

Obaveza prijave zagađenja

Član 104

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Ako građanin, vlasnik, odnosno korisnik dela obale, zapovednik plovnog objekta i drugo odgovorno lice na plovnom objektu primeti da je došlo do zagađivanja voda u vodotoku ili jezeru, dužno je da bez odlaganja obavesti jedan od nadležnih organa (kapetaniju pristaništa, Ministarstvo, ministarstvo nadležno za zaštitu životne sredine, ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove, javno vodoprivredno preduzeće).

4.3.4. Pravna lica za ispitivanje kvaliteta otpadnih voda i praćenje havarijskih zagađenja
Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »