ZAKON o vodama

Godišnji program monitoringa

Član 108

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Godišnji program monitoringa naročito sadrži:.

1) broj i položaj mernih profila na površinskim vodama;

2) broj i položaj pijezometara i drugih objekata za merenje količine i nivoa podzemnih voda;

3) način i broj merenja količine i nivoa površinskih i podzemnih voda;

4) način i postupak ispitivanja kvaliteta voda;

5) broj i uslove u kojima se vrši ispitivanje;

6) sadržinu izveštaja o utvrđenom kvalitetu voda.

Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »