ZAKON o vodama

Obaveze lica koja koriste objekte čijom izgradnjom se povišava nivo vode

Član 136

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Vlasnik, odnosno korisnik objekata na vodnom zemljištu čijom izgradnjom se trajno povišava nivo vode prirodnog vodotoka i povećavaju troškovi zaštite od štetnog dejstva voda, dužan je da:.

1) izgradi dodatni sistem zaštite ili nadoknadi povećane troškove pravnom licu koje preduzima dodatne mere zaštite od štetnog dejstva voda;

2) učestvuje u održavanju zaštitnih vodnih objekata;

3) učestvuje u sprovođenju odbrane od poplava.

Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »