ZAKON o vodama

Priključenje na javni vodovod u seoskom naselju

Član 138

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Pravno i fizičko lice koje nije učestvovalo u izgradnji seoskog vodovoda može se priključiti na seoski vodovod ako:.

1) vodovod, s obzirom na količinu vode, može da zadovolji potrebe svih korisnika;

2) se njegovo snabdevanje vodom ne može na ekonomičan i tehnički racionalan način rešiti drugačije.

Licu iz stava 1. ovog člana odobrenje za priključak izdaje nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

Lice iz stava 1. ovog člana koje se priključilo na seoski vodovod dužno je da:.

1) nadoknadi srazmerni deo troškova izgradnje;

2) od časa priključenja snosi pripadajući deo troškova održavanja i iskorišćavanja vodovoda;

3) snosi sve troškove priključka.

Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »