ZAKON o vodama

Podela

Član 14

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Prema nameni vodni objekti se dele na vodne objekte za:

!2и! 1) uređenje vodotoka; !2и! 2) zaštitu od poplava, erozije i bujica; !2и! 3) zaštitu od štetnog dejstva unutrašnjih voda – odvodnjavanje; !2и! 4) korišćenje voda; !2и! 5) sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda i zaštitu voda; !2и! 6) monitoring voda.
Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »