ZAKON o vodama

VII. DRUGI SUBJEKTI UPRAVLJANJA VODAMA

1. Savet za vode

Osnivanje i delokrug rada

Član 140

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Radi razmatranja stručnih pitanja, davanja stručnih mišljenja i učešća u realizaciji projektnih zadataka u oblasti upravljanja vodama, ministar, u skladu sa propisima kojima se uređuje državna uprava, rešenjem osniva posebnu radnu grupu – Savet za vode (u daljem tekstu: Savet).

Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »