ZAKON o vodama

Obveznik plaćanja

Član 175

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Obveznik plaćanja naknade za korišćenje vodnih objekata i sistema je:.

1) vlasnik, odnosno korisnik poljoprivrednog i šumskog zemljišta, industrijskih i drugih objekata koji vodne objekte i sisteme koriste za navodnjavanje, industriju i druge potrebe;

2) pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice koje vodne objekte i sisteme koriste za odvođenje otpadnih voda iz industrijskih i drugih objekata, kao i plovidbu kanalima i druge namene.

Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »