ZAKON o vodama

Uslovi za obavljanje poslova vodnog inspektora

Član 197

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Poslove vodnog inspektora može da vrši

• lice koje ima stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno • koje je steklo obrazovanje na osnovnim studijama od najmanje četiri godine iz oblasti građevine hidrotehnički smer, iz oblasti poljoprivrede vodoprivredni smer, iz oblasti šumarstva smer za zaštitu od erozije i uređenje bujica, iz oblasti tehnologije i koje ima položen državni stručni ispit i najmanje tri godine radnog iskustva.
Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »