ZAKON o vodama

Vodni objekti za monitoring

Član 20

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Vodni objekti za monitoring voda su: limnigrafi, vodomerne letve, vodomeri, specijalni prelivi, pijezometarske bušotine, nivomeri i drugi uređaji kojima se prikupljaju podaci o stanju nivoa, količini i kvalitetu površinskih i podzemnih voda.

Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »