ZAKON o vodama

Nalaganje hitnih mera od strane inspektora za zaštitu životne sredine

Član 206

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Inspektor za zaštitu životne sredine može usmeno naložiti preduzimanje hitnih mera ako je to potrebno radi sprečavanja neposredne opasnosti po život i zdravlje ljudi, biljnog i životinjskog sveta i nastanak veće materijalne štete, a posebno u slučajevima:.

1) opasnosti od zagađivanja voda;

2) ako je već nastupilo zagađenje voda preko graničnih vrednosti emisije.

Na osnovu usmenog naloga o preduzimanju hitnih mera iz stava 1. ovog člana dostaviće se stranci rešenje, u roku od 24 časa od usmenog naloga.

Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »