ZAKON o vodama

Sanacija vodnog objekta

Član 22

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Ako su na vodnom objektu u javnoj svojini, osim na vodnom objektu za monitoring voda, štete pričinjene radnjama pravnog ili fizičkog lica, troškovi sanacije vodnog objekta padaju na teret tog lica.

Ako lice iz stava 1. ovog člana ne izvrši sanaciju, izvršiće je javno vodoprivredno preduzeće osnovano za obavljanje vodne delatnosti na određenoj teritoriji, na teret tog lica.

Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »