ZAKON o vodama

Postupanje po podnetim zahtevima za izdavanje vodne saglasnosti i vodne dozvole

Član 220

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Zahtevi za izdavanje vodnih saglasnosti i vodnih dozvola podneti do dana stupanja na snagu ovog zakona rešavaće se u skladu sa propisima koji su bili na snazi u vreme njihovog podnošenja.

Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »