ZAKON o vodama

Rok za donošenje planova i programa

Član 222

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Akti koje donosi Vlada, nadležni organ autonomne pokrajine za teritoriju autonomne pokrajine, odnosno nadležni organ Grada na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona, i to:.

1) plan upravljanja vodama za vodna područja iz člana 27. stav 1. ovog zakona i program mera iz člana 40. ovog zakona doneće se do 2012. godine;

2) planovi upravljanja rizicima od poplava iz člana 49. ovog zakona doneće se do 2017. godine.

Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »