ZAKON o vodama

IV. INTEGRALNO UPRAVLJANJE VODAMA

1. Pojam, nadležnost i načela

Pojam i nadležnost

Član 24

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Integralno upravljanje vodama (u daljem tekstu: upravljanje vodama), u smislu ovog zakona, čini skup mera i aktivnosti usmerenih na održavanje i unapređenje vodnog režima, obezbeđivanje potrebnih količina voda zahtevanog kvaliteta za različite namene, zaštitu voda od zagađivanja i zaštitu od štetnog dejstva voda.

Upravljanje vodama je u nadležnosti Republike Srbije.

Upravljanje vodama Republika Srbija ostvaruje preko Ministarstva i drugih nadležnih ministarstava, organa autonomne pokrajine, organa jedinice lokalne samouprave i javnog vodoprivrednog preduzeća.

Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »