ZAKON o vodama

Noveliranje plana upravljanja vodama

Član 35

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Po isteku perioda od šest godina od dana donošenja plana upravljanja, vrši se njegovo noveliranje.

Novelirani plan iz stava 1. ovog člana, pored elemenata koje sadrži plan upravljanja vodama, sadrži i:

!2и! 1) rezime promena od dana donošenja plana upravljanja vodama koji se novelira, kao i produžavanja rokova za dostizanje ciljeva životne sredine; !2и! 2) procenu napredovanja u postizanju ciljeva životne sredine, kao i kartografski prikaz rezultata monitoringa za prethodni period i objašnjenje za svaki od ciljeva koji nije postignut; !2и! 3) razloge zbog kojih planirane mere nisu preduzete; !2и! 4) prikaz dodatnih mera za dostizanje utvrđenih ciljeva životne sredine.

Plan iz stava 2. ovog člana donosi se po postupku i na način donošenja plana upravljanja vodama.

Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »