ZAKON o vodama

Javno vodno dobro

Član 5

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Vode su dobro od opšteg interesa i u državnoj su svojini.

Vode i vodno zemljište u javnoj svojini su javno vodno dobro.

Javno vodno dobro je neotuđivo.

Javno vodno dobro se koristi na način kojim se ne utiče štetno na vode i priobalni ekosistem i ne ograničavaju prava drugih.

Na javnom vodnom dobru može se, pod uslovima utvrđenim ovim zakonom i posebnim zakonom, steći pravo korišćenja.

Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »