ZAKON o vodama

Donošenje plana upravljanja rizicima od poplava

Član 50

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Plan upravljanja rizicima od poplava donosi se po postupku i na način donošenja plana upravljanja vodama.

Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »