ZAKON o vodama

Obaveze pravnog lica koje koristi brane sa akumulacionim i retenzionim basenima

Član 56

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Pravno lice koje koristi brane sa akumulacionim i retenzionim basenima, dužno je da ih održava i koristi na način kojim se obezbeđuje prihvatanje poplavnih talasa.

Lice iz stava 1. ovog člana dužno je da, u periodu van odbrane od poplava, dostavlja republičkoj organizaciji nadležnoj za hidrometeorološke poslove, javnom vodoprivrednom preduzeću i licu određenom operativnim planom za odbranu od poplava, podatke o stanju i stepenu napunjenosti akumulacionih basena nedeljno, a u periodu redovne i vanredne odbrane od poplava svakodnevno.

Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »