ZAKON o vodama

Obezbeđivanje sredstava za radove i mere

Član 63

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Ako bujični tokovi i jaki erozioni procesi ugrožavaju naselja, industrijska postrojenja, magistralne i regionalne puteve i melioracione sisteme ili ako se prostiru na teritoriji dve ili više jedinica lokalne samouprave, sredstva za izgradnju objekata i izvršenje radova i mera za zaštitu od štetnog dejstva erozije i bujica obezbeđuju jedinice lokalne samouprave i Republika Srbija, a na teritoriji autonomne pokrajine jedinice lokalne samouprave i autonomna pokrajina.

Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »