ZAKON o vodama

Posebno korišćenje voda

Član 68

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Svako korišćenje voda koje ne predstavlja opšte korišćenje voda jeste posebno korišćenje voda.

Pravo na posebno korišćenje voda stiče se vodnom dozvolom, a ako se posebno korišćenje voda vrši po osnovu koncesije, i u skladu sa ugovorom kojim se uređuje koncesija.

Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »