ZAKON o vodama

Namena, uslovi i prioriteti u korišćenju voda

Član 71

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Korišćenje voda, u smislu ovog zakona, obuhvata korišćenje:.

1) površinskih i podzemnih voda za snabdevanje vodom za piće, sanitarno-higijenske potrebe, za potrebe industrije i druge namene;

2) vode za navodnjavanje;

3) vodnih snaga za proizvodnju električne energije i pogon uređaja;

4) vode za ribnjake;

5) vode za plovidbu;

6) vode za sport, rekreaciju i turizam.

Korišćenje voda iz stava 1. ovog člana vrši se u skladu sa ovim zakonom i posebnim zakonima.

Voda se mora koristiti racionalno i ekonomično.

Svaki korisnik je dužan da vodu koristi na način kojim se ne uskraćuje pravo korišćenja voda drugim licima i ne ugrožavaju ciljevi životne sredine.

Korišćenje voda za snabdevanje stanovništva vodom za piće, sanitarno-higijenske potrebe, napajanje stoke i odbranu zemlje ima prioritet nad korišćenjem voda za ostale namene.

4.2. 2.1. Snabdevanje vodom

Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »