ZAKON o vodama

Vodna tela i izvorišta za regionalno snabdevanje vodom za piće

Član 76

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Vodna tela, odnosno izvorišta koja služe za regionalno snabdevanje vodom za piće su dobra od opšteg interesa.

Vodna tela i granice izvorišta iz stava 1. ovog člana određuje Vlada.

Izvorišta iz stava 1. ovog člana upisuju se u javnu knjigu o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima.

Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »