ZAKON o vodama

4.2.2.6. Korišćenje voda za sport, rekreaciju i turizam

Član 88

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Korišćenje voda za sport, rekreaciju, uključujući i kupanje i turizam vrši se u skladu sa ovim zakonom i posebnim zakonima.

Na akumulacijama koje služe za snabdevanje vodom zabranjeno je korišćenje plovnog objekta sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem.

4.2.3. Eksploatacija rečnih nanosa
Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »