ZAKON o vodama

Usaglašavanje planova

Član 96

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Plan zaštite voda od zagađivanja i akcioni plan zaštite voda koji donosi ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine međusobno se usaglašavaju.

4.3. 3. Zabrane i obaveze zagađivača

Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »