ZAKON o sprečavanju zlostavljanja na radu

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet

Član 1

  Sledeći član »  

Ovim zakonom uređuju se: zabrana zlostavljanja na radu i u vezi sa radom; mere za sprečavanje zlostavljanja i unapređenje odnosa na radu; postupak zaštite lica izloženih zlostavljanju na radu i u vezi sa radom i druga pitanja od značaja za sprečavanje i zaštitu od zlostavljanja na radu i u vezi sa radom.

Svi pojmovi upotrebljeni u ovom zakonu u muškom rodu podrazumevaju iste pojmove u ženskom rodu.

Službeni glasnik Republike Srbije, 36 od 28.05.2010
Sledeći član »