ZAKON o sprečavanju zlostavljanja na radu

Sprovođenje postupka posredovanja

Član 17

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Postupak posredovanja je hitan.

Postupak posredovanja sprovodi se tako što posrednik stranama u sporu pomaže da postignu sporazum.

U postupku posredovanja, na zahtev strane u sporu, može da učestvuje i predstavnik sindikata.

Postupak posredovanja zatvoren je za javnost. Podaci prikupljeni u toku posredovanja tajna su i mogu se saopštavati samo učesnicima u postupku i nadležnim državnim organima u vezi sa postupkom za zaštitu od zlostavljanja.

Službeni glasnik Republike Srbije, 36 od 28.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »