ZAKON o sprečavanju zlostavljanja na radu

Mere za sprečavanje zlostavljanja do okončanja postupka

Član 24

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Ako zaposlenom koji smatra da je izložen zlostavljanju prema mišljenju službe medicine rada preti neposredna opasnost po zdravlje ili život ili ako mu preti opasnost od nastanka nenaknadive štete, poslodavac je dužan da, do okončanja postupka za zaštitu zaposlenog od zlostavljanja kod poslodavca, zaposlenom koji se tereti za zlostavljanje izrekne jednu od sledećih mera:.

1) premeštaj u drugu radnu okolinu – na iste ili druge poslove, odnosno radno mesto, u skladu sa zakonom;

2) udaljenje sa rada uz nadoknadu zarade, u skladu sa zakonom.

Službeni glasnik Republike Srbije, 36 od 28.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »