ZAKON o sprečavanju zlostavljanja na radu

Član 39

  « Prethodni član  

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjivaće se po isteku 90 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Službeni glasnik Republike Srbije, 36 od 28.05.2010
« Prethodni član