ZAKON o volontiranju

I. OSNOVNE ODREDBE

1. Predmet

Član 1

  Sledeći član »  

Ovim zakonom uređuju se osnovni pojmovi u vezi sa volontiranjem, načela volontiranja, ugovor o volontiranju, prava i obaveze volontera i organizatora volontiranja i nadzor nad primenom ovog zakona.

Svi pojmovi koji se koriste u ovom zakonu u muškom rodu obuhvataju iste pojmove i u ženskom rodu u skladu sa zakonom.

Službeni glasnik Republike Srbije, 36 od 28.05.2010
Sledeći član »