ZAKON o volontiranju

Član 16

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Ugovor o dugoročnom volontiranju koji se zaključi sa stranim državljaninom i licem bez državljanstva smatra se dokazom o opravdanosti privremenog boravka, u skladu sa zakonom kojim se uređuje kretanje i boravak stranaca.

Službeni glasnik Republike Srbije, 36 od 28.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »