ZAKON o volontiranju

2. Načelo zabrane diskriminacije

Član 6

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Zabranjeno je svako neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje organizatora volontiranja prema volonterima koje predstavlja diskriminaciju u skladu sa zakonom, osim ako drukčije ne proizlazi iz prirode volonterske aktivnosti, mogućnosti samog volontera ili ako nije drukčije određeno ovim zakonom.

Organizator volontiranja i volonter dužni su da postupaju prema fizičkim licima - korisnicima volontiranja u skladu sa načelom iz stava 1. ovog člana.

Službeni glasnik Republike Srbije, 36 od 28.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »