ZAKON o javnom beležništvu

Overa javnobeležničke isprave

Član 106

  « Prethodni član     Sledeći član »  

(1) Svaki izvornik isprave mora biti overen od strane javnog beležnika, a prepis isprave overava se na zahtev stranke.

(2) Overa isprave sadrži elemente određene ovim zakonom za određenu vrstu javnobeležničke isprave.

Službeni glasnik Republike Srbije, s031/11 od 09.05.2011
« Prethodni član Sledeći član »