ZAKON o javnom beležništvu

Pečat i štambilj

Član 11

  « Prethodni član     Sledeći član »  

(1) Javni beležnik ima službeni pečat i službene štambilje.

(2) Na službeni pečat javnog beležnika primenjuju se propisi koji uređuju pečat državnih i drugih organa, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Službeni glasnik Republike Srbije, s031/11 od 09.05.2011
« Prethodni član Sledeći član »