ZAKON o javnom beležništvu

Predaja arhive u slučaju smrti javnog beležnika

Član 114

  « Prethodni član     Sledeći član »  

(1) U slučaju smrti javnog beležnika, predaja arhive obavlja se na način predviđen u članu 113. ovog zakona.

(2) Obavezu predaje arhive iz stava 1. ovog člana imaju zakonski naslednici javnog beležnika.

(3) Ako među licima iz stava 2. ovog člana nema saglasnosti koje će od njih predati arhivu umrlog javnog beležnika ili lice koje je dužno da to učini odbije predaju arhive, nadležan ostavinski sud donosi rešenje o zaštiti arhive, načinu njene predaje i rokovima. Žalba protiv ovog rešenja ne odlaže izvršenje.

Službeni glasnik Republike Srbije, s031/11 od 09.05.2011
« Prethodni član Sledeći član »