ZAKON o javnom beležništvu

Ispitna komisija

Član 146

  « Prethodni član     Sledeći član »  

(1) Javnobeležnički ispit se polaže pred ispitnom komisijom koju obrazuje Ministarstvo.

(2) Članovi komisije imenuju se iz reda diplomiranih pravnika sa položenim pravosudnim ispitom i najmanje 10 godina radnog iskustva u pravnoj struci, odnosno iz reda profesora pravnog fakulteta na pozitivnopravnim predmetima obuhvaćenim programom javnobeležničkog ispita.

(3) Komisija se sastoji od šest članova, a jednog kandidata proveravaju tri člana komisije.

(4) Članove komisije imenuje ministar na period od tri godine, sa mogućnošću ponovnog imenovanja.

Službeni glasnik Republike Srbije, s031/11 od 09.05.2011
« Prethodni član Sledeći član »