ZAKON o javnom beležništvu

Kazne za disciplinski prestup

Član 152

  « Prethodni član     Sledeći član »  

(1) Kazne za disciplinski prestup javnog beležnika su:

1) pismeni ukor;.

2) novčana kazna u iznosu do visine 12 prosečnih mesečnih plata sudije osnovnog suda isplaćenih u mesecu koji je prethodio mesecu u kome je odluka o kažnjavanju doneta;.

3) privremeno oduzimanje prava na obavljanje delatnosti u trajanju do godinu dana;.

4) oduzimanje prava na obavljanje javnobeležničke delatnosti.

(2) Kazna oduzimanja prava na obavljanje javnobeležničke delatnosti može se izreći samo za naročito teške disciplinske prestupe, zbog kojih je javni beležnik izgubio javno poverenje.

Službeni glasnik Republike Srbije, s031/11 od 09.05.2011
« Prethodni član Sledeći član »