ZAKON o javnom beležništvu

Izvršni odbor Komore i disciplinska komisija

Član 157

  « Prethodni član     Sledeći član »  

(1) Disciplinski postupak zbog lakše povrede javnobeležničke dužnosti sprovodi i odluku donosi izvršni odbor Komore.

(2) O žalbi protiv odluke izvršnog odbora iz stava 1. odlučuje disciplinska komisija Komore, čija odluka je konačna u upravnom postupku i protiv koje se može voditi upravni spor.

(3) Disciplinski postupak zbog disciplinskog prestupa sprovodi i odluku donosi disciplinska komisija.

(4) Sastav, način rada i odlučivanja disciplinskih organa iz st. 1. do 3. ovog člana bliže se uređuju Statutom.

Službeni glasnik Republike Srbije, s031/11 od 09.05.2011
« Prethodni član Sledeći član »