ZAKON o javnom beležništvu

Poslovi koje obavlja javnobeležnički zamenik

Član 48

  « Prethodni član     Sledeći član »  

(1) Javnobeležnički zamenik vodi kancelariju za račun odsutnog javnog beležnika.

(2) Javnobeležnički zamenik obavlja sve poslove javnog beležnika sa javnobeležničkim pravnim dejstvom, vodi njegove knjige, a isprave potpisuje kao zamenik i ako sam nije javni beležnik, upotrebljava službeni pečat i štambilje zamenjenog javnog beležnika.

(3) Isprave koje sastavi javnobeležnički zamenik čuvaju se u arhivi zamenjenog javnog beležnika.

(4) Javnobeležnički zamenik dužan je da se uzdrži od obavljanja poslova koje ne bi smeo da obavlja ni javni beležnik koga zamenjuje.

(5) Javni beležnik je dužan da isplati javnobeležničkom zameniku primerenu naknadu.

(6) Ako javnobeležnički zamenik i javni beležnik ne urede sporazumno međusobne odnose, dužni su najpre da spor pokušaju da reše uz posredovanje Komore.

Službeni glasnik Republike Srbije, s031/11 od 09.05.2011
« Prethodni član Sledeći član »