ZAKON o javnom beležništvu

Prazna mesta i oznake brojeva

Član 64

  « Prethodni član     Sledeći član »  

(1) Prazna mesta u javnobeležničkoj ispravi označavaju se crtama.

(2) Brojevi koji označavaju iznose, datume, kao i druge brojčane oznake, ispisuju se slovima, osim:

1) brojeva koji označavaju zemljišnoknjižne uloške ili katastarske parcele;.

2) registarskih brojeva i oznaka spisa i stvari i drugih registarskih brojeva;.

3) brojeva službenih glasila;.

4) brojeva i oznaka isprava na osnovu kojih se utvrđuje identitet stranke, svedoka i tumača u postupku sastavljanja javnobeležničke isprave,

5) registarskih brojeva motornih vozila, plovila ili vazduhoplova;.

6) registarskih brojeva spisa koje vodi javni beležnik.

Službeni glasnik Republike Srbije, s031/11 od 09.05.2011
« Prethodni član Sledeći član »