ZAKON o javnom beležništvu

Ispravljanje i dopunjavanje

Član 66

  « Prethodni član     Sledeći član »  

(1) U javnobeležničkoj ispravi ne sme se ništa brisati, a ako je potrebno da se deo teksta precrta to mora biti učinjeno tako da precrtani deo teksta ostane čitljiv.

(2) Na kraju teksta isprave jasno se naznačava mesto u tekstu i obim teksta koji je precrtan.

(3) Izmena i dopuna teksta isprave pišu se na kraju teksta isprave, tako što se naznačava na koji deo teksta se izmena ili dopuna odnosi.

Službeni glasnik Republike Srbije, s031/11 od 09.05.2011
« Prethodni član Sledeći član »