Štampa Verzija za štampu

Zaposlenom po Republičkom zakonu o radnim odnosima prestaje radni odnos po sili zakona kad navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, čime je odstupljeno od Saveznog zakona koji je propisao prestanak radnog odnosa zaposlenom no ovom osnovu kada navrši 65 godina života ili 40 godina staža osiguranja, a na osnovu ovlašćenja u samom Zakonu

Sud:   Datum: 16.12.2002 Broj: Rev.1129/99
Abstrakt:

Prestanak radnog odnosa po sili zakona.
po članu 110 stav 1 zakona o radnim odnosima.
Tužiocu je prestao radni odnos zbog sticanja prava na starosnu penziju rešenjem tuženog sa pozivom na član 66 stav 1 Zakona o osnovama radnih odnosa.
U vreme donošenja osporenog rešenja tužilac je imao 59 godina života i 40 godina staža osiguranja.
Savezni zakon u citiranoj odredbi dopušta Republičkom zakonu o radnim odnosima da drugačije reguliše prestanak radnog odnosa po ovom osnovu, što je učinjeno pa je članom 110 stav 1 propisano da radni odnos prestaje kad zaposleni navrši 65 godina života i.
najmanje 15 godina staža osiguranja.
Time je zaposlenom omogućeno da radi i kad navrši 40 godina staža osiguranja, pa je u konkretnom slučaju tuženi trebalo da primeni član 110 stav 1 Republičkog zakona o radnim odnosima a ne savezni propis, pa je pravilno kao nezakonito njegovo rešenje poništeno.
Prvi Opštinski sud u Beogradu, P.01.3623/98 od 26.05.1998. Okružni sud u Beogradu, Gž.01.1145/98 od 28.10.1998. Vrhovni sud Srbije, Rev.1129/99 od 6.07.1999