PRAVILNIK o sadržaju putnog naloga, načinu njegovog izdavanja, unošenja podataka i vodjenju evidencije o izdatim putnim nalozima

Član 3

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Putni nalog izdaje prevoznik, odnosno imalac motornog vozila kojim se obavlja prevoz za sopstvene potrebe.

Putni nalog se izdaje, po pravilu, dnevno, odnosno za svaki prevoz, osim za vozila u špediciji koja koriste nastavak putnog naloga do dolaska u sedište imaoca vozila.

Eventualne ispravke u putnom nalogu moraju biti odobrene i overene od strane prevoznika, odnosno imaoca motornog vozila kojim se obavlja prevoz za sopstvene potrebe.

Popunjeni i overeni putni nalog nalazi se u vozilu kod vozača.