PRAVILNIK o sadržaju putnog naloga, načinu njegovog izdavanja, unošenja podataka i vodjenju evidencije o izdatim putnim nalozima

Član 2

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Tehnička ispravnost vozila (autobus, teretno motorno vozilo i teretno priključno vozilo), kojim se obavlja javni prevoz ličnim radom i vozila (autobus, teretno motorno vozilo, teretno priključno vozilo i putnički automobil), kojim se obavlja prevoz za sopstvene potrebe, dokazuje se potvrdom o tehničkoj ispravnosti a koju izdaje preduzeće, odnosno organizacija koja je ovlašćena za vršenje tehničkog pregleda motornih i priključnih vozila.

Tehnička ispravnost vozila iz stava 1. ovog člana utvrdjuje se redovnim tehničkim pregledom, koji se vrši po propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima i periodičnim tehničkim pregledima, koji se vrše:

1) na tri meseca za autobuse, teretna motorna vozila i teretna priključna vozila;

2) na šest meseci za putnička vozila.

Periodičnim pregledom se utvrdjuje ispravnost: uredjaja za upravljanje i zaustavljanje, veze vučnog i priključnog vozila, uredjaja za osvetljavanje puta i svetlosnu signalizaciju, pneumatika i tahografa vozila.

Potvrda o tehničkoj ispravnosti vozila sadrži podatke o vlasniku vozila, registarski broj vozila i datum izvršenog pregleda.

Broj potvrde i datum njenog izdavanja unose se u putni nalog, na mestu predvidjenom za overu tehničke ispravnosti vozila.