Uredba o zastupniku Republike Srbije pred evropskim sudom za ljudska prava

Član 2

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Zastupnik zastupa Republiku Srbiju pred Evropskim sudom za ljudska prava u skladu sa Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljem tekstu: Konvencija) i dodatnim protokolima uz Konvenciju

Komunikacija između Republike Srbije i Evropskog suda za ljudska prava odvija se posredstvom zastupnika