Uredba o zastupniku Republike Srbije pred evropskim sudom za ljudska prava

Član 3

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Zastupnik je ovlašćen da vrši neposredan uvid u spise upravnih i sudskih predmeta bez obzira na poverljivost spisa i da na drugi način prikuplja potrebna obaveštenja, kao i da utvrđuje činjenice u vezi sa postupcima pred domaćim organima koji su od značaja za zastupanje Republike Srbije u svakom postupku pred Evropskim sudom za ljudska prava